BIG WINS

Big Wins (The photos are listed aphebetically)

Amy Sun

Amy Sun

Amy Zou

Amy Zou

Annie Li

Annie Li

Benny, Yu

Benny Yu

Catherine, Choi

Catherine Choi

Charree Chan Ki

Charree Chan Ki

Chen Yanhua

Chen Yanhua

Cindy Lin

Cindy Lin

Danica Ye

Danica Ye

David Lee Repsold

David Lee Repsold

Eileen

Eileen

Emily Zhao

Emily Zhao

Fang You Hui

Fang You Hui

Jane Tanimura

Jane Tanimura

Jenny Zhou

Jenny Zhou

Jessica Zhao

Jessica Zhao

Jin Lin Jiang

Jin Lin Jiang

Judy

Judy

Khiet Hue, Tu (Lesley)

Khiet Hue Tu (Lesley)

Lily Li

Lily Li

Lily Sao Chu Shao

Lily Sao Chu Shao

Liming Zheng

Liming Zheng

Lina Ho

Lina Ho

Lorreta Lau

Lorreta Lau

Manlin Lee

Manlin Lee

Marcus Yau

Marcus Yau

Meihua Chen

Meihua Chen

Michelle

Michelle

Qing Chen

Qing Chen

Rebecca Corcoran

Rebecca Corcoran

Rose Hong

Rose Hong

Sally, li

Sally li

Shan Hua

Shan Hua

Shang Yan, Liang

Shang Yan Liang

Shenghai, Ma (Hammer)

Shenghai Ma (Hammer)

Shu Ying Lin

Shu Ying Lin

林利鋒

Lifeng Lin

Stella

Stella

Sum, Wong

Sum Wong

Su Shaobing

Su Shaobing

THEO MAY LENG(May)

THEO MAY LENG(May)

Vicky, Wei

Vicky Wei

Wen Wen,Ruan

Wen Wen Ruan

Yan Fen Tan

Yan Fen Tan

Yi, Zhang (Joy)

Yi Zhang (Joy)

Yue Di Chen

Yue Di Chen

Yue Ying Mei Chen

Yue Ying Mei Chen

楊宇

Yu Yang

Zhou Huihong

Zhou Huihong

Ada,Cheng

Ada Cheng

Bao Zhe ke

Bao Zhe Ke

Cynthia Luu

Cynthia Luu

DeYing,Li

De Ying Li

Elaine Niam

Elaine Niam

Hoang Quynh

Hoang Quynh

Hong,Qiu

Hong Qiu

Jacklyn Pham

Jacklyn Pham

Jin,Li

Jin Li

Khiet Hue, Tu (Lesley)

Khiet Hue Tu

Kim Thanh Tran

Kim Thanh Tran

Lam Doan

Lam Doan

Lien Nguyen

Lien Nguyen

Linda

Linda

Lisa Li

Lisa Li

Minnie

Minnie

Qing Chen2

Qing Chen

Rui Zhu Liu

Rui Zhu Liu

Shang Yan, Liang

Shang Yan Liang

SONGCHUN HONG

Song Chun Hong

Sophie,Zhang

Sophie Zhang

Sum, Wong

Sum Wong

Susan Ma Hu

Susan Ma Hu

Thanh Bao Ho

Thanh Bao Ho

Tien My Nguyen

Tien My Nguyen

Tu Tracy Nguyen

Tu Tracy Nguyen

Victoria Yang

Victoria Yang

Yan,Yan

Yan Yan

Yanzhen Xu

Yan zhen Xu